illustratie van het spelplus logo met de bekende gele plusjes die het motto van spelplus verbeelden: spelplezier met speciale spellen voor senioren

Hoe ontwikkelt dementie zich en welke symptomen zijn er?

Zwart-wit tekening van een oudere man met lichte chaos in zijn hoofd terwijl hij woorden zoekt.  Een kalender met in geel gemarkeerde datums benadrukt de achtergrond, wat wijst op problemen met tijdoriëntatie.

Hoe herken ik dementie en welke stadia zijn er?

Dementie is een overkoepelende term voor een groep symptomen die veroorzaakt worden door stoornissen in de hersenen. Deze symptomen beïnvloeden het geheugen, het denkvermogen en de sociale vaardigheden van een individu in dusdanige mate dat het functioneren in het dagelijkse leven belemmerd wordt. De ziekte ontwikkelt zich geleidelijk en gaat door verschillende stadia heen, die elk hun eigen uitdagingen en zorgbehoeften met zich meebrengen.

Dementie is dus een complexe neurodegeneratieve aandoening die progressief verloopt en meerdere domeinen van cognitie en dagelijks functioneren aantast. Het begrijpen van de vroege symptomen en de daaropvolgende stadia van dementie kan helpen bij het plannen van zorg en ondersteuning voor de getroffen personen. 

 

Zijn er waarschuwingssignalen bij het ontstaan van dementie?

Dementie begint vaak subtiel en kan initieel worden aangezien voor normale tekenen van veroudering. Het identificeren van dementie in de vroegste fase kan uitdagend zijn omdat de symptomen vaak subtiel zijn en kunnen overlappen met normale veroudering. Volgens Alzheimer Nederland en Zuster Jansen, zijn enkele vroege waarschuwingssignalen onder meer problemen met het onthouden van nieuwe informatie, moeilijkheden met alledaagse taken, en veranderingen in gedrag of oordeel.

Zwart-wit tekening van een oudere man die speels naar zijn bril op zijn hoofd zoekt, omgeven door zwevende woorden, cijfers en datums in wanorde, die zijn worsteling met het geheugen symboliseren. Een kalender met in geel gemarkeerde datums benadrukt de achtergrond, wat wijst op problemen met tijdoriëntatie.

Geheugenverlies dat het dagelijks leven beïnvloedt: Dit is vaak een van de eerste tekenen, vooral het vergeten van recente informatie.
Problemen met woorden: Moeite met het volgen van een gesprek of het vinden van de juiste woorden.
Uitdagingen in plannen: Moeilijkheden met concentratie en het volgen van een plan.
Verwarring met tijd of plaats: Het verliezen van besef van datums, seizoenen en het verstrijken van tijd.

Progressie en stadia van dementie

Naarmate dementie vordert, beweegt het door verschillende stadia. Hoewel de ervaring voor iedereen anders kan zijn, zijn de algemene stadia van dementie:

  1. Milde dementie (vroege fase): In deze fase treden de eerste kleine veranderingen op in gedrag, functioneren en persoonlijkheid.(bron) Symptomen kunnen zijn: vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, vergissingen met tijd en plaats, taalproblemen, kwijtraken van spullen, slecht ruimtelijk inzicht. In deze fase onstaan geheugenstoornissen die het dagelijks leven beginnen tebeïnvloeden, zoals het vergeten van gesprekken of afspraken. In dit vroege stadium kan de persoon nog steeds onafhankelijk functioneren en fysiek actief zijn. Zo is autorijden nog mogelijk en kunnen sociale activiteiten worden voortgezet. Echter, steeds vaker komen vergissingen voor bij het beheren van hun financiën of medicatie, en ontstaat moeite met het plannen of organiseren van taken.

  2. Matige dementie (midden fase): Dit is vaak het langste stadium en kan vele jaren duren. In deze fase wordt de dementie duidelijk merkbaar. (bron) Het kortetermijngeheugen gaat sterk achteruit, waardoor dagelijkse activiteiten steeds moeilijker worden. Naarmate de ziekte vordert, heeft de persoon meer hulp nodig bij dagelijkse taken en persoonlijke zorg. Het geheugenverlies wordt meer uitgesproken, en de persoon kan moeite hebben met het herkennen van naaste familieleden en vrienden. Gedragsveranderingen, zoals wantrouwen of repetitief gedrag, kunnen voorkomen.

  3. Ernstige dementie (eindstadium/late fase): In het late stadium van dementie, worden individuen volledig afhankelijk van anderen voor zorg. Communicatie wordt minimaal tot niet-bestaand. Fysieke vaardigheden, zoals lopen of zitten, verslechteren. De persoon is bedlegerig en afhankelijk van anderen voor alle dagelijkse activiteiten, uitgebreide zorg is noodzakelijk.(bron)

Is vroege diagnose en ondersteuning van dementie van belang?

Landschapstekening van een oudere vrouw in de gematigde fase van dementie, geboeid door de televisie die in brand staat terwijl het eten op het vuur staat. De verwarrende tekening symboliseert de verwarring in haar hoofd.

Vroege herkenning en diagnose van dementie zijn cruciaal voor het beheren van de aandoening. Hoewel dementie momenteel niet te genezen is, kunnen medicatie en therapieën helpen om symptomen te vertragen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ondersteuning voor zowel de patiënt als de zorgverleners is essentieel. Organisaties zoals Alzheimer Nederland bieden waardevolle middelen en ondersteuning voor betrokkenen.

Inzicht in het verloop van dementie en de betrokken stadia kan families helpen om beter voorbereid en veerkrachtiger te zijn in hun zorgaanpak. Het aanpassen van de leefomgeving en activiteiten aan het vermogen van de persoon, zoals aanbevolen door het Pool Activity Level (PAL) systeem, speelt een sleutelrol in de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met dementie.

Zwart-wit tekening van een oudere man die speels naar zijn bril op zijn hoofd zoekt, omgeven door zwevende woorden, cijfers en datums in wanorde, die zijn worsteling met het geheugen symboliseren. Een kalender met in geel gemarkeerde datums benadrukt de achtergrond, wat wijst op problemen met tijdoriëntatie.

 

Welke activteiten voor ouderen met dementie passen bij welk stadium?

Het bepalen van het juiste activiteitenniveau is essentieel voor het bieden van goede zorg aan mensen met cognitieve beperkingen, zoals dementie. Het Pool Activity Level (PAL) is een instrument dat zorgverleners helpt om het activiteitenniveau van een persoon te beoordelen en vervolgens passende activiteiten aan te bieden. Pool Activity Level (PAL) systeem biedt zorgverleners en mantelzorgers op deze wijze een gestructureerde methode om de activiteitenbehoefte en het cognitieve niveau van mensen met dementie te beoordelen. De vier niveaus zijn:

  1. Planned Level (Gepland Niveau): Dit niveau is voor personen die nog steeds complexe activiteiten kunnen plannen en uitvoeren met een zekere mate van onafhankelijkheid.
  2. Explorative Level (Verkennend Niveau): Op dit niveau kunnen personen eenvoudigere taken uitvoeren met enige begeleiding en stimulatie. Ze zijn in staat om te leren en te profiteren van gestructureerde activiteiten.
  3. Sensory Level (Zintuiglijk Niveau): Dit niveau is bedoeld voor individuen wiens interactie voornamelijk zintuiglijk is. De activiteiten zijn gericht op het bieden van comfort en zintuiglijke stimulatie.
  4. Reflexive Level (Reflexief Niveau): Voor personen in de meest gevorderde stadia van cognitieve achteruitgang, waarbij de activiteiten voornamelijk gericht zijn op reflexieve reacties.

Lees hier meer over de PAL methode en hoe deze te gebruiken.

Oudere vrouw met dementie  is tevreden met een lavalamp

Waar vind ik meer informatie en artikelen over het ontstaan en ontwikkeling van dementie?

Voor een grondig begrip van dementie en de verschillende stadia waarin de ziekte zich ontwikkelt, zijn er diverse bronnen die waardevolle informatie bieden:

Stadia van Dementie - Alzheimer Nederland

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de verschillende stadia van dementie. Het beschrijft hoe de symptomen geleidelijk verergeren van milde vergeetachtigheid tot ernstige cognitieve achteruitgang, wat zorgverleners en familieleden helpt om de behoeften van de patiënt beter te begrijpen en te managen. Lees meer over de stadia van dementie

Herkennen van de Symptomen van Dementie - Alzheimer Nederland

Deze bron belicht de vroege tekenen van dementie, wat kan helpen bij het tijdig herkennen van de ziekte. Het benadrukt het belang van het opmerken van subtiele veranderingen in geheugen, denkvermogen en dagelijkse vaardigheden. Ontdek hoe je de symptomen van dementie kunt herkennen

Alzheimer Symptomen - Zuster Jansen

Dit artikel bespreekt specifiek de symptomen gerelateerd aan Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Het legt uit hoe symptomen zich ontwikkelen van milde desoriëntatie tot ernstig geheugenverlies. Leer meer over Alzheimer symptomen

Fasen van Dementie - Lentis

Lentis biedt een diepgaande blik op de progressie van dementie. De site legt uit hoe de ziekte voortschrijdt in fasen en biedt inzichten in de impact van elk stadium op patiënten en hun omgeving. Bekijk de fasen van dementie

Tedere scène van een oudere man in de ernstige fase van dementie die in bed ligt, verzorgd door een verpleegster die zijn deken aanpast. De compassievolle zorg van de verpleegster wordt benadrukt met gele accenten op haar handen, wat warmte en toegewijde ondersteuning symboliseert in een vredige omgeving

Laatste Stadium van Dementie - Gezondheidsplein

Deze pagina beschrijft het laatste stadium van dementie, waarin intensieve zorg en ondersteuning nodig zijn. Het benadrukt de emotionele en fysieke uitdagingen die ontstaan wanneer patiënten diep afhankelijk worden van zorgverleners. Verdiep je in het laatste stadium van dementie

Dementie Observatielijst - Esculaap

Dit document biedt een praktische checklist voor zorgverleners om de symptomen en gedragingen van dementiepatiënten systematisch te observeren en te documenteren. Gebruik de dementie observatielijst voor accurate monitoring

Informatie over Dementie - Neuraxpharm

Neuraxpharm biedt een breed overzicht van dementie, inclusief de oorzaken, symptomen en behandelopties. Deze bron is waardevol voor een diepgaand begrip van de neurologische aspecten van dementie. Ontdek uitgebreide informatie over dementie

Diagnose en Ziekteverloop van Dementie - Zorg voor Beter

Deze bron geeft een overzicht van hoe dementie wordt gediagnosticeerd en bespreekt het ziekteverloop. Het is nuttig voor medische professionals en mantelzorgers om de ontwikkeling van de ziekte te begrijpen. Lees over de diagnose en het ziekteverloop van dementie