illustratie van het spelplus logo met de bekende gele plusjes die het motto van spelplus verbeelden: spelplezier met speciale spellen voor senioren

Belevingsgerichte Zorg: een persoonlijke benadering van ouderen met dementie en alzheimer

Belevingsgerichte zorg is een benadering in de zorg die gericht is op het welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen, met name degenen die te maken hebben met dementie of Alzheimer. Het doel van de belevingsgerichte benadering binnen de zorg voor ouderen met dementie en Alzheimer is om de kwaliteit van leven van deze individuen te verbeteren. Deze benadering richt zich op het creëren van positieve en zinvolle ervaringen voor ouderen, waarbij hun welzijn en gevoel van eigenwaarde centraal staan. Soms wordt belevingsgerichte zorg ook validation genoemd. Validation is een manier van benaderen van ouderen of mensen met een beperking gericht op begrip en het in waarde laten van de oudere door niet te confronteren, negeren of bekritiseren van gedrag, maar het te accepteren en om te zetten in een zo positief mogelijke ervaring.

Belevingsgerichte zorg is dus een heel persoonlijke en daardoor belangrijke verbetering in de benadering van zorg voor ouderen en mensen met een beperking. In dit artikel kijken we wat belevingsgerichte zorg inhoudt voor de mantelzorger en hoe de producten van www.spelplus.nl kunnen bijdragen aan belevingsgerichte zorg, want sensorische prikkels, herinneringen en muziek spelen hierbij een cruciale rol.

Wat betekent belevingsgerichte zorg voor de mantelzorger?

Belevingsgerichte zorg heeft ook betrekking op de rol van de mantelzorger, die vaak een familielid of vriend is van de oudere persoon. Voor mantelzorgers betekent belevingsgerichte zorg dat ze zich bewust moeten zijn van de behoeften en voorkeuren van de persoon voor wie ze zorgen. Het kan betekenen dat ze geduldig moeten zijn en open moeten staan voor het delen van herinneringen, het bieden van sensorische prikkels en het samen genieten van muziek.
Belevingsgerichte zorg is een holistische benadering die niet alleen de fysieke behoeften van ouderen met dementie en Alzheimer behandelt, maar ook hun emotionele en psychosociale welzijn centraal stelt. Mantelzorgers spelen een essentiële rol bij het implementeren van deze benadering en het verbeteren van de kwaliteit van leven van degenen voor wie ze zorgen.

Hoe kan een mantelzorger bijdragen aan belevingsgerichte zorg?

Een mantelzorger kan bijdragen aan belevingsgerichte zorg door:

  1. De persoon centraal te stellen: Luister naar de wensen en behoeften van de oudere persoon en pas de zorg daarop aan.
  2. Het delen van herinneringen: Moedig gesprekken aan over het verleden en gebruik reminiscentiematerialen om herinneringen op te halen.
  3. Geduld en empathie: Begrip en geduld zijn cruciaal bij het omgaan met ouderen met dementie en Alzheimer. Wees er voor hen en bied emotionele steun. Belevingsgerichte zorg is een holistische benadering die niet alleen de fysieke behoeften van ouderen met dementie en Alzheimer behandelt, maar ook hun emotionele en psychosociale welzijn centraal stelt. Mantelzorgers spelen een essentiële rol bij het implementeren van deze benadering en het verbeteren van de kwaliteit van leven van degenen voor wie ze zorgen.

Methoden en hulpmiddelen om dit te bereiken of stimuleren zijn

  • Sensorische stimulatie (snoezelen): Bied sensorische prikkels zoals aanraking, visuele stimulatie en rustgevende geluiden om comfort te bieden. Snoezelproducten, zoals de "licht speeltafel professioneel," "sensorische speeltafel," en "kneedballen," ondersteunen de sensorische beleving van ouderen door verschillende zintuigen te stimuleren. Deze producten bieden visuele, tactiele en auditieve stimulatie, waardoor ouderen zich meer ontspannen en op hun gemak voelen in hun omgeving. Dit helpt bij het verminderen van angst en stress, wat vaak voorkomt bij ouderen met dementie en Alzheimer.
  • Muziek: Speel favoriete muziek af en zing samen liedjes om positieve emoties te bevorderen. Producten zoals de "houten rammelaar," "Gloggomobil," en "Boomwhackers set van 6 pentatonic" bieden ouderen de mogelijkheid om te genieten van muzikale ervaringen. Muziek kan emoties oproepen, herinneringen activeren en ouderen helpen zich vreugdevol te voelen. Het is een universele taal die zelfs bij gevorderde cognitieve achteruitgang kan resoneren en troost kan bieden.
  • Reminiscentie: Reminiscentiematerialen, zoals het "Levensloopspel," "Doosje vol herinneringen," en "Reminiscentiekaarten," dragen bij aan belevingsgerichte zorg door ouderen te helpen herinneringen op te halen en te delen. Deze materialen bieden visuele en gespreksstimulerende hulpmiddelen waarmee ouderen in staat worden gesteld om te praten over hun levenservaringen. Dit draagt bij aan hun gevoel van identiteit en eigenwaarde, en helpt hen om verbonden te blijven met hun verleden.
  • Inmu: rustgevende of juist stimulerende producten De Innmu-producten, zoals "InmuRELAX," "InmuJOY," "InmuRHYTHM," en "InmuDANCE," zijn innovatief in de belevingsgerichte zorg omdat ze sensorische stimulatie combineren met beweging en muziek. Deze producten bieden ouderen een unieke en interactieve beleving. Ze kunnen ouderen helpen ontspannen, genieten van muziek en zelfs lichte fysieke activiteit bevorderen, wat allemaal bijdraagt aan hun welzijn en levenskwaliteit. Innmu-producten bieden een eigentijdse benadering van belevingsgerichte zorg en passen goed in moderne zorgomgevingen.